Nordisk arv

Her er historien om et succesrigt ungdomsorkester

Orkester Norden er i dag en stor begivenhed og resultatet af et enestående nordisk samarbejde om vor fælles nordiske kultur. Og så er det et orkester, som er med til at uddanne fremtidens professionelle orkestermusikere og bære den nordiske kulturarv sikkert ind i fremtiden.

En fremsynet orkesterleder tænder faklen for Orkester Norden for snart 25 år siden, på initiativ fra Lions Club Sverige. Stjernedirigenten Esa-Pekka Salonen er den første til et lede det nordiske ungdomsorkester.

Fra 1993 og femten år frem ligger værtskabet i Rigskoncerter Sverige i Stockholm.

Esa Pekka Salonen ser det nødvendige i fortsat at udvikle musikken i Norden, mens diskussionen om EU og åbningen af Europas grænser er på sit højeste.

“Man skal huske på, at Norden har haft et langvarigt kulturelt samarbejde, som efter Anden Verdenskrig fortsatte med at vokse sig stærkere, primært inden for musik,” udtaler den daværende kunstneriske leder i Sverige, Esa-Pekka Salonen. Tanken med orkestret bliver bl.a. at styrke det nordiske kultursamarbejde og samarbejdet med de nye baltiske stater. 

Musikken er vort fælles sprog

Orkester Norden bliver hurtigt modtaget positivt i pressen. Daværende finske kulturminister, Claes Andersson roser kvaliteten af orkesterets koncerter og understreger i 1996, at orkesterets arbejde i de nordiske lande må handle om bedst muligt at favne mangfoldigheden af kulturer i Europa.

Marita Ulvskog, daværende svenske kulturminister glæder sig i årene, der følger over, at samtlige organisationer og institutioner i Norden engagerar sig i projektet, og dermed bidrager til, at Orkester Norden har en stærk forankring i Norden.

“Musikken er vort fælles sprog. Vi kan alle mødes i musikken, uanset hvor vi kommer fra, eller hvilken baggrund vi har”, siger Marita Ulvskog.

Daværende præsident i Island, Vigdis Finnbogadottir, er ligeså stolt over Orkester Nordens resultater, og hun tilskriver den musikalske succes et glimrende musikalsk samspil mellem talentfulde unge fra alle de nordiske lande.

“Men også et omfattende organisatorisk samspil mellem offentlige og frivillige institutioner og organisationer i Norden har bidraget til at give projektet et værdifuldt særpræg”, siger Finnbogadottir.


Fænomenet ON

Orkesteret flytter i 2008 til et nyt og stort koncerthus, Kilden, i Kristiansand i det sydlige Norge, med Rolf Gupta som kunstnerisk leder.

Rolf Guptas visioner for orkesteret er blandt andet, at hver deltager nu bevidst skal tage stilling til spillestil i forhold til musikkens historiske periode og de forskellige genrer.

Den individuelle musikers forhold til den nordiske kulturarv er i fokus, og fænomenet Orkester Norden skaber nyttige resultater for de unge musikere.

”Orkesteret er ikke et orkester, det er et fænomen,” udtaler den daværende daglige leder Katrine Ganer Skaug.

”At opleve en koncert med Orkester Norden er det mest nutidige, man kan tage del i. Det er dybt realistisk og nærværende,” siger Katrine Ganer Skaug og minder os glædeligt om, at vi om 30 år skal lytte til de samme musikere i de professionelle symfoniorkestre.

Move On – med vægt på resultater

Musikkens Hus Aalborg i det nordlige Danmark overtager værtskabet i 2014. Forud ligger en lang og grundig proces ledet af Toke Halskov Kristensen, tidligere formand for Musik og Ungdom i Danmark.

”I Musikkens Hus fortsætter man de visionære strategier for orkesteret.

Vi vil en udvikling, med det mål at bringe kulturarven videre frem, uden at lade forældede konventioner følge med,” udtaler han.

Musikken Hus vil således bringe Orkester Nordens kultur med sig ind i fremtiden. På nye platforme, i nye sammenhænge, på nye vilkår og på en ny måde, hvor de unges kompetencer udvikler sig. Musikkens hus vil vægte resultaterne, lyder visionen.

”Respekt for fortiden og ambitioner for fremtiden er værdier, som skal sikre en fortsat udvikling af dette vort fælles nordiske ungdomssymfoniorkester”, udtaler daværende daglig leder Michael Pilegaard i 2014, i Musikkens Hus Aalborg, hvor værtsskabet løber til 2018.

Under værtskabet i Musikkens Hus Aalborg og med organisationsleder Asbjørn Keiding formuleres de nyeste Move ON-visioner for Foreningen Orkester Norden, ON, som kan læses her.

En fakkel blev i 1993 tændt for et fælles nordisk musikalsk og kulturelt samarbejde, som forener musikalsk talent, kultur og udvikling. En dannelssrejse for de dygtigste unge talenter på konservatorier i Norden og Baltikum. Den rejse, vil Musikkens Hus bringe videre ind i fremtiden.

-> Jatak, vis Orkester Nordens visioner